Like us on Facebook :)
Empik

Terms of Use

#1 Forum i stronę UltraMadonna tworzą:

 1. Administratorzy
 2. Moderatorzy
 3. Newsmani
 4. Użytkownicy z zarejestrowanymi w systemie kontami

#2 Podstawowe zasady korzystania z Forum

 1. Na Forum UltraMadonna podstawową władzę stanowią Administratorzy i Moderatorzy. Mogą usunąć dowolną wypowiedź oraz zablokować możliwość dodawania kolejnych bez podania przyczyny.
   
 2. W przypadku kwestii nieuregulowanych niniejszym regulaminem należy dostosować się do decyzji Administratora lub Moderatora. Pamiętaj, że masz prawo do wyjaśnień w tym przypadku, a Administrator lub Moderator ma obowiązek udzielić Ci konkretnej, zrozumiałej i wyczerpującej odpowiedzi. Prośbę o wyjaśnienie Twoich wątpliwości prosimy kierować jako prywatną wiadomość do Administratora (Sferis).
   
 3. Decyzje Administratorów lub Moderatorów dotyczące Użytkownika bądź jego wypowiedzi, są kwestią wyłącznie pomiędzy Forum UltraMadonna oraz tym Użytkownikiem i nie podlegają dyskusji na Forum. Jeżeli uważasz, że zostałeś skrzywdzony bądź potraktowany przez Administratora lub Moderatora niezgodnie z panującymi zasadami, masz prawo do wyjaśnień. Wszelkie niewyjaśnione kwestie sporne dotyczące działań Moderatorów i Administracji UltraMadonna, rozstrzygane są wyłącznie drogą listowną (PW, e-mail), pod rygorem nieważności.
   
 4. Forum UltraMadonna oraz inne osoby związane z Forum nie ponoszą odpowiedzialności za wypowiedzi oraz materiały umieszczone na stronach UltraMadonna przez użytkowników. Opinie wyrażone przez użytkowników są wyłącznie ich własnością.
   
 5. Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z akceptacją tego regulaminu.

#3 Wskazówki jakościowe pisania postów

 1. Nie zakładaj tych samych tematów w różnych Działach ani nie duplikuj tematów krótko wcześniej założonych zarówno przez siebie, jak i przez innych.
   
 2. Dla każdego tematu dobierz odpowiedni dział.
   
 3. Tytuły wątków dobieraj w sposób łatwo kojarzący się z danym problemem. Nie wstawiaj wszelkiego rodzaju ozdobników w tytułach.
   
 4. Unikaj zbaczania z tematu podczas udzielania odpowiedzi w danym temacie.
   
 5. Unikaj pisania postów, które nic nie wnoszą do tematu.
   
 6. W sprawach prywatnych czy w celu osobistej wymiany zdań w danym temacie, korzystaj z możliwości wymiany prywatnej korespondencji, maili, bądź komunikatorów (przyciski w postach lub w profilu każdego Użytkownika).
   
 7. Zakazuje się publikowania prywatnej korespondencji w każdej formie bez wyraźnej zgody zainteresowanych stron. Dotyczy to korespondencji poprzez PW, maile, komunikatory lub pozyskanej w inny sposób.
   
 8. Kieruj się zasadą uprzejmości stosując dobre obyczaje. Przez szacunek dla innych, uzyskasz poszanowanie dla siebie. Traktuj innych tak, jakbyś chciał być traktowany przez nich.
   
 9. Nie krytykuj, nie wyśmiewaj i nie poniżaj słownie innych Użytkowników z powodu według Ciebie banalnego tematu, jak i każdego innego.
   
 10. Na Forum piszemy w języku polskim. Użytkownik ma obowiązek zadbania o poprawność gramatyczną i ortograficzną (polska pisownia, znaki interpunkcyjne) swoich postów, tematów czy innych treści, które publikuje. NIE NALEŻY UŻYWAĆ PRZY TYM WIELKICH LITER, które traktowane są jak krzyk.
   
 11. Dbaj o jakość merytoryczną pisanych postów.

#4 Wszystko to, co jest zabronione

 1. Obraźliwe, niekulturalne lub wulgarne zachowanie.
   
 2. Stosowanie w wypowiedziach słów uznawanych za niekulturalne, a szczególnie kierowanie takich słów pod adresem innych osób.
   
 3. Wyśmiewanie się i/lub szydzenie z użytkowników lub jakichkolwiek innych osób, które mogły by się poczuć urażone.
   
 4. Szeroko pojęte odbieranie innym przyjemności korzystania ze strony (a w szczególności grożenie innym wirtualnie jak i w rzeczywistości, pomawianie, obrażanie na tle przekonań, wyznania, rasowym, religijnym, płciowym, przynależności społeczno-kulturowej, itp.).
   
 5. Promowanie innych serwisów internetowych i firm. UltraMadonna.com to nie agencja reklamowa!
   
 6. Zakładanie więcej niż jednego konta.
   
 7. Piractwo.
  1. propagowanie piractwa, a szczególnie oferowanie, udostępnianie bądź linkowanie do pirackich plików (gry, filmy, muzyka, programy, książki i inne publikacje objęte prawem autorskim) lub stron umożliwiających pobranie takich plików oraz inne działania, które wprost lub nie-wprost mogą być uznane za propagowanie piractwa
    
  2. wysyłanie zapytań dotyczących pirackich plików, a szczególnie wysyłanie zapytań odnośnie tego, gdzie i jak pobierać pirackie pliki (gry, filmy, muzykę, książki i inne publikacje objęte prawem autorskim), skąd pobrać tzw. "cracki" do gier oraz wszelkie inne zapytania związane z działaniem pirackich gier i innych plików
    
 8. Łamanie prawa.
   
 9. Nieprzestrzeganie wskazówek jakościowych pisania postów (#3)
   
 10. Jakiekolwiek inne, nie wymienione powyżej, łamanie podstawowych norm i zasad obowiązujących w społeczeństwie (a szczególnie propagowanie pornografii, narkomanii, przemocy, nienawiści rasowej czy religijnej, ujawnianie prywatnej korespondencji bez zgody nadawcy, itp.) w swoich wypowiedziach.

#5 Kary i restrykcje

 1. Użytkownikowi, który popełni jedno lub więcej z powyższych przewinień na Forum grozi:
  1. ostrzeżenie od Administratora lub Moderatora (jeśli przewinienie było lekkie bądź nie dotykało ani nie krzywdziło w bezpośredni sposób innych osób)
    
  2. ban - czasowe lub nieodwołalne pozbawienie możliwości wypowiadania się na Forum UltraMadonna
    
  3. powiadomienie właściwych instytucji lub organów o wykroczeniu/przestępstwie.
    
 2. Ostrzeganie i banowanie
  1. ostrzeżenia ustne Administratora/Moderatora są nieformalną metodą przywoływania do porządku i zależą od woli oraz rangi wykroczenia
    
  2. ostrzeżenia systemowe są przyznawane przez Administratora/Moderatora z wyraźnym wskazaniem wykroczenia, którego dopuścił się Użytkownik
    
  3. ostrzeżenia przyznawane są za:
   • nieprzestrzeganie regulaminu
   • brak reakcji na uwagi Administratorów i Moderatorów
   • bezproduktywne pisanie - nabijanie liczby postów, posty typu OT etc.
   • nieprzestrzeganie elementarnych zasad dobrego wychowania, kultury, etykiety, słownictwa
   • robienie ogólnego zamętu na Forum, zakładanie tematów oraz pisanie postów mających na celu skłócenie Użytkowników Forum
  4. Użytkownik, który na swoim koncie posiadał jedno ostrzeżenie Administratora/Moderatora zostaje automatycznie zbanowany na okres dwóch tygodni po otrzymaniu drugiego ostrzeżenia od Administratora/Moderatora
    
  5. banowanie Użytkownika (bez wcześniejszego ostrzegania) następuje w chwili, gdy wykroczenie wykracza poza zasady określone w #5/1a (według uznania Administratora/Moderatora); banowanie Użytkowników następuje z wyraźnym wskazaniem wykroczenia
    
  6. Użytkownik ma prawo odwołać się od decyzji Administratora/Moderatora odnośnie zbanowania do Administratora (Sferis); decyzja o podtrzymaniu lub usunięciu zbanowania winna zostać wydana w terminie do 48h od chwili zgłoszenia zastrzeżeń

Kontakt z redakcją
Poczta elektroniczna:
 hello [at] ultramadonna.com
Facebook: kliknij tutaj
Twitter: kliknij tutaj

Advertisement
Read also
Image

Background 7
Background 5
Background 4
Previous
Next